ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата мр Огњена Јолџића под називом „Адаптивни систем за детекцију DDoS напада на рачунарским мрежама“ одржаће се у суботу, 23.09.2017. године у 13 часова у свечаној сали на 3. спрату Електротехничког факултета.

Кандидат ће дисертацију бранити пред Комисијом за одбрану докторске дисертације у сљедећем саставу:

  1. проф. др Зоран Јовановић, предсједник, Електротехнички факултет Универзитета у Београду;
  2. проф. др Зоран Ђурић, ментор, Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци;
  3. проф. др Славко Марић, члан, Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци;
  4. доц. др Павле Вулетић, члан, Електротехнички факултет Универзитета у Београду;

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017