Катедра за рачунарску технику и информатику

Пратећи развој науке у свијету и потребе привреде и индустрије, посебно фабрике "Руди Чајавец", Електротехнички факултет у Бањој Луци је 1972. године формирао Катедру за Рачунарски технику и аутоматику са циљем образовања студената за стицање звања дипломираних инжењера овог профила те развоја наведених научних области у нашем окружењу. Убрзани развој рачунарства наметнуо је потребу да се формира посебна Катедра за рачунарску технику, 1977. године. Најзначајнији допринос у почетној фази развоја Катедре за рачунарску технику на нашем факултету дали су проф. др Данило Обрадовић и проф. др Слободан Крчевинац. Први стално запослени наставници који су изводили наставу из области рачунарства били су проф. др Крстан Бошњак и проф. др Драган Михајловић (тада асистент).

Иако је у почетном периоду развоја студија рачунарства профилисан смјер "Рачунарска техника и аутоматика" (од 1972. године), смјер је суштински имао мултидисциплинарни карактер, јер су се поред предмета на којима су се изучавали различити аспекти рачунарства (Основи програмирања, Програмски језици и алгоритми, Електронске рачунске машине (I и II), Примијењени софтвер и Дигитална техника) изучавали и предмети из области математике, опште електротехнике, електронике, телекомуникација, аутоматике, механике и физике. Развој и све шира примјена рачунарства наметала је потребу за модернизацијом наставних садржаја и изучавање области рачунарства у све већем обиму, што је довело до увођења нових предмета из области рачунарства као што су Структуре и процеси, Оперативни системи итд. Огроман искорак у правцу модернизације наставних планова и програма из области рачунарства начињен је свеобухватном реконструкцијом наставних планова и имплементацијом студијских програма по Болоњском процесу почевши од школске 2003/04. године. Тада се формирају два модерна студијска програма: Информационе технологије и Рачунарски инжињеринг, реализовани у складу са препорукама IEEE/ACM радне групе спецификованим у документу Computing Curricula 2001 који су прилагођени потребама нашег окружења. Са циљем оптимизације, ови студијски програми су касније постали смјерови у оквиру једног, тренутно важећег студијског програма Рачунарство и информатика.

Катедра за рачунарску технику и информатику има као генерални циљ савремену и врхунску едукацију у области рачунарства на сва три циклуса студија, у складу са савременим европским и свјетским трендовима, препорукама и стандардима, те креирање, примјену и ширење нових знања кроз научно-истраживачки рад, сарадњу са привредним субјектима и другим институцијама на развојним и примијењеним пројектима, а у складу са потребама друштвене заједнице. Специфични циљ студијског програма Рачунарство и информатика је да студенти, поред основних знања из области електротехнике, стекну теоретска знања и практичне вјештине из сљедећих области информационих технологија, софтверског и рачунарског инжињеринга: теоретске основе рачунарства, принципи програмирања, архитектура рачунара, оперативни системи, објектно-оријентисано и Web/Интернет програмирање, системи са базама података, развој, имплементација и верификација рачунарски базираних система, рачунарске мреже и паралелни системи, сигурност рачунарских система, развој периферијских интерфејса, софтверско/хардверско одржавање и администрација рачунарских система итд. Стицањем наведних знања и вјештина студенти треба да буду оспособљени за брзо и успјешно укључивање на конкретне пројекте и радне задатке из области информационо-комуникационих технологија на радним мјестима на којима се запошљавају.

Успјех спроведене модернизације наставних планова и програма огледа се у великој заинтересованости студената за овај студијски програм (~2/3 свих уписаних студената на Електротехнички факултет уписују овај студијски програм) и у томе што студенти који дипломирају на студијском програму Рачунарство и информатика лако налазе запослење, посебно у фирмама које се баве развојем софтвера.

Научно-истраживачки рад се реализује кроз научна истраживања у оквиру научно-истраживачких и развојних пројеката, кроз самосталан истраживачки рад, те кроз учешће у припремама и организацији научних скупова и догађаја. Наставници и сарадници са Катедре за рачунарску технику су публиковали значајан број радова у часописима са SCI индексом и импакт фактором, те на релевантним међународним конференцијама.

Од 30.03.2010. године, у у оквиру Катедре за рачунарство и информатику функционише и S-CUBE - истраживачка група за софтверске системе и сигурност. Тренутни фокус истраживања ове групе јесу проблеми сигурности Web апликација и Web сервиса. Група ради и на развоју више алата који користе различите технике за аутоматску детекцију сигурносних пропуста Web апликација и Web сервиса.

Особље - катедра за рачунарску технику и информатику

проф. др Славко Марић

 

+387 51 221 840

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1305

информације

проф. др Ратко Дејановић

 

+387 51 221 842

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1306

информације

проф. др Зоран Ђурић

 

+387 51 221 839

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1307

информације

доц. др Дражен Брђанин

 

+387 51 221 839

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1307

информације

мр Михајло Савић

 

+387 51 221 832

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1215

информације

мр Дијана Вуковић

 

+387 51 221 861

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1210

информације

мр Огњен Јолџић

 

+387 51 221 827

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1211

информације

мр Златко Дејановић

 

+387 51 221 831

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1216

информације

мр Никола Обрадовић

+387 51 221 845

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2201

информације

мр Горан Бањац

 

+387 51 221 831

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1216

информације

мр Александар Келеч

+387 51 221 864

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1206

информације

мр Игор Шево

 

+387 51 221 8**

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1206

информације

мр Игор Дујловић

 

+387 51 221 827

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1217

информације

Данијела Зоран, дипл. инг.

 

+387 51 221 861

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1210

информације

Актуелно

ЈУН 01 2017

УПИС НА 1. ЦИКЛУС


Конкурс за упис ће бити објављен 01.06.2017. године. Пријављивање кандидата је почиње 05.06.2017. године а завршава 15.06.2017. године. Пријемни испит ће бити 19.06.2017. године. Припремна настава је у току. Материјале за припремање пријемног испита можете наћи у скриптарници факултета.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017