Катедра за електроенергетику

Одлука о оснивању Одсјека за електроенергетику донесена је непосредно по завршетку ратних дешавања у БиХ. Прва предавања из стручних предмета одржана су у зимском семестру 1997. године. Тадашњи планови и програми су у потпуности преузети са Електротехничког факултета у Београду, а основне студије су трајале пет година. Предавања су изводили махом професори са Електротехничког факултета у Београду. У првој генерацији уписано је 15 студената. Магистарске студије почеле су 1999. године, а прва докторска дисертација на Одсјеку одбрањена је 2002. године.

Оснивање Одсјека у највећој мјери помогла је Електропривреда РС, и њена тадашња зависна предузећа Електропренос, Електрокрајина и Хидроелектране на Врбасу. Електропривреда РС је одмах по оснивању Одсјека донирала велику лабораторију за електроенергетске системе – лабораторију Микромрежа. Упоредо са оснивањем Одсјека, формирана је и Катедра за Електроенергетику. Велики допринос развоју Катедре дао је доц. др Милош Миланковић, први шеф катедре са сталним запослењем на Електротехничком факултету у Бањој Луци. Под руковођењем проф. Миланковића, Катедра добија и прву значајнију опрему за извођење вјежби из групе предмета везаних за електричне машине, те су тада начињени и први кораци ка успостављању сарадње са привредним организацијама. Катедра је непрекидно модернизовала своје планове и програме, како на нивоу Одсјека, тако и на нивоу Факултета, пратећи развој наставе на електротехничким факултетима у региону и свијету, а првенствено на Електротехничком факултету у Београду и Факултету техничких наука у Новом Саду.

Научно истраживачки рад на Катедри за електроенергетику одвија се у двије међусобно испреплетене области, а то су индустријска електроенергетика и електронергетски системи. Чланови Катедре су, од њеног оснивања, објавили више од стотину научних, стручних и истраживачких радова у зборницима домаћих и иностраних конференција, часописима и стручним публикацијама. Посебно се истиче период 2011-2012. године када су чланови Катедре били првопотписани аутори на пет радова у међународним научним часописима са IMPACT фактором, од којих су два рада у часописима из категорије врхунских међунарнодних часописа.

Осим лабораторије Миркомрежа, која је тренутно у процесу осавремењавања, Катедра посједује још једну лабораторију у којој се изводе вјежбе из предмета електромеханичког претварања енергије, испитивања електричних машина, електричних трансформатора и генератора, електромоторних погона и регулације, обновљивих извора енергије, релејне заштите и квалитета електричне енергије.

Основни задатак Катедре је школовање дипломираних инжењера електротехнике способних да у што краћем периоду након дипломирања самостално обављају инжењерске послове из области електроенергетике. При креирању наставних планова и програма првог, другог и трећег циклуса студија, Катедра као своје циљеве поставља широко укључивање привредних субјеката, како би свршени студенти стекли што више практичних и директно примјењивих знања. Крајњи циљ Катедре је постизање високог квалитета препознатљивог у широј домаћој и међународној научној и стручној јавности. План Катедре у наредном петогодишњем периоду је интензивно изграђивање сопственог наставничког кадра, који ће преузети најзначајнији дио наставних активности. Истовремено се планира и задржавање дијела досадашњег ангажмана наставника са других високошколских установа, са жељом да се размјеном искустава обогати наставни и научно-истраживачки процес.

 

Особље Катедре за електроенергетику

проф. др Петар Матић

 

+387 51 221 867

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2915

информације

доц. др Чедомир Зељковић

 

+387 51 221 867

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1321

информације

проф. др Мићо Гаћановић

 

+387 51 221 836

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1319

информације

Ђорђе Лекић, дипл. инг.

 

+387 51 221 869

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2104

информације

Предраг Мршић, дипл. инг.

 

+387 51 221 869

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2104

информације

Бојан Ерцег дипл. инг.

 

+387 51 221 869

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2104

информације

Актуелно

ЈУН 01 2017

УПИС НА 1. ЦИКЛУС


Конкурс за упис ће бити објављен 01.06.2017. године. Пријављивање кандидата је почиње 05.06.2017. године а завршава 15.06.2017. године. Пријемни испит ће бити 19.06.2017. године. Припремна настава је у току. Материјале за припремање пријемног испита можете наћи у скриптарници факултета.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017