Катедре

Катедра је подорганизациона јединица факултета која обухвата више сродних наставних предмета из једне или више научних области. Чланови катедре су сви наставници и сарадници наставних предмета у саставу катедре.

На Електроетехничком факултету постоји 6 катедри:

  • Катедра за аутоматику
  • Катедра за електроенергетику
  • Катедра за електронику
  • Катедра за комуникације
  • Катедра за општу електротехнику
  • Катедра за рачунарску технику и информатику

Актуелно

ЈУН 01 2017

УПИС НА 1. ЦИКЛУС


Конкурс за упис ће бити објављен 01.06.2017. године. Пријављивање кандидата је почиње 05.06.2017. године а завршава 15.06.2017. године. Пријемни испит ће бити 19.06.2017. године. Припремна настава је у току. Материјале за припремање пријемног испита можете наћи у скриптарници факултета.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017