Правилници

Правилник о дипломским радовима

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника УНИБЛ

Правилник о додијели признања и награда Универзитета у Бањој Луци

Правилник о измјени правилника о листи струковних,академских и научних звања

Правилник о коришћењу слободне студијске године

Правилник о листи струковних,академских и научних звања

Правилник о поступку и условима избору наставника и сарадника Универзитета у Банјој Луци

Правилник о раду УНИБЛ

Правилник о стицању,расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о завршним радовима II циклуса ЕТФ

Правилник о анкетирању студената

Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци

Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци

Правилник о садржају,изгледу и дигиталном репозиторијуму  докторских дисертација

Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

Актуелно

ЈУН 01 2017

УПИС НА 1. ЦИКЛУС


Конкурс за упис ће бити објављен 01.06.2017. године. Пријављивање кандидата је почиње 05.06.2017. године а завршава 15.06.2017. године. Пријемни испит ће бити 19.06.2017. године. Припремна настава је у току. Материјале за припремање пријемног испита можете наћи у скриптарници факултета.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017