Национални пројекти

Системи за обраду сигнала и информација у сензорским мрежама (билатерална сарадња БиХ и Словеније)

Координатор: проф. др Зденка Бабић

Статус: У току

Трајање: 2016-

Увођење и тестирање LED јавне расвјете на подручју града Бања Лука

Координатор: проф. др Бранко Докић

Статус: У току

Трајање: 2015-

Интелигентна мрежа – инфраструктура за поуздано, економично и еколошки прихватљиво снабдијевање корисника електричном енергијом

Координатор: проф. др Бранко Докић

Статус: У току

Трајање: 2015-

Дистрибуирана обрада сигнала и информација

Координатор: доц. др Владимир Рисојевић

Статус: У току

Трајање: 2015-

Методе функционалне анализе у варијационим проблемима као и у анализи апстрактних простора

Координатор: проф. др Зоран Митровић

Статус: У току

Трајање: 2015-

Развој и имплементација система за идентификацију корисника при приступу објектима коришћењем мобилног телефона

Координатор: проф. др Златко Бундало

Статус: У току

Трајање: 2015-

Примјена симулација дискретних догађаја за евалуацију дистрибуираних уграђених система

Координатор: проф. др Бранко Докић

Статус: У току

Трајање: 2014-

Архитектура, дизајн и перформансе DCQ (Dual Crosspoint Queued) комутатора (билатерална сарадња БиХ и Црна Гора)

Координатор: проф. др Гордана Гардашевић

Статус: У току

Трајање: 2012-

Развој и имплементација техника за смањење потрошње у програмским језицима за пројектовање хардвера (билатерална сарадња БиХ и Црна Гора)

Координатор: проф. др Златко Бундало

Статус: У току

Трајање: 2012-

Аутоматска анотација медицинских видео записа (билатерална сарадња БиХ и Словеније)

Координатор: проф. др Зденка Бабић

Статус: У току

Трајање: 2012-

Увођење и тестирање система за надзор и управљање јавном расвјетом на подручју града Бања Лука

Координатор: проф. др Бранко Докић

Статус: Завршен

Трајање: 2014-2016

Аутоматска анотација аудио и визуелних информација из сензорских мрежа

Координатор: проф. др Зденка Бабић

Статус: Завршен

Трајање: 2015-2016

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017