Циљ пројекта је имплементација савременог студијског програма на мастер студију, који ће обезбиједити  образовање  стручњака  у  области  дигиталног  емитовaња  и  широкопојасних технологија.  Студијски  програм  је  замишљен  у  складу  са потребама тржишта и предвиђеном преносу са аналогног на дигитално емитовање у земљама регије.

Универзитет у Бањој Луци је, као један од партнера у пројекту, већ припремио елаборат о оправданости  извођења  овог  студијког  програма,  а  од  Министарства  просвјете  и  културе Републике Српске издата је и дозвола за извођење. Започете су и активности око успостављања лабораторије за извођење наставе, а потписан је и споразум о сарадњи са партнерима из привреде, Регулаторном агенцијом за комуникације, Институтом РТ-РК и Алтернативном телевизијом као једним од партнера у пројекту.  Студентима ће по завршетку мастер студија бити омогућено да примијене стечена знања у привреди, како би се убрзао процес дигитализације јавних емитера. Студенти ће такође бити у стању да  примјењују  и  одржавају  савремене,  као  и  да  унапређују  постојеће  широкопојасне комуникационе системе. Образовање  стручњака  ће  унаприједити  постојеће  стање  у  области  дигиталних  технологија (нарочито  у дигитализацији  радио и  ТВ  сигнала  и  унапређењу мултимедијалних  широкопојасних сервиса) у земљама западног Балкана у складу са принципима најбоље праксе ЕУ. Циљеви пројекта ће остварити позитиван утицај на тренутну ситуацију у области дигиталних комуникација у БиХ,  путем  обавезне  дигитализације  јавних  емитера  у  складу  са  стандардима  стручних међународних  организација  који  су  усвојени  и  у  ЕУ.  Развој  дигиталних  комуникација  ће омогућити стварање нових пословних установа у земљама западног Балкана. Неке од активности које ће дипломирани студенти моћо извршавати су: развој мултимедијалних апликација за Смарт телефоне и таблете, апликација за Смарт ТВ,моделовање ИП и бежичних мрежа, пропагације таласа итд.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017