Издавачка дјелатност

Издања објављена на факултету у протеклих шест година:

 1. "Збирка ријешених задатака са квалификационих испита на ЕТФ-у у Бањој Луци"–  З. Митровић, И. В. Бороја, С. Максимовић, 2016
 2. "Електричне машине"– П. Матић, 2016
 3. "Основи електротехнике 2"– А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин, 2016
 4. "Основи електротехнике 1"– А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин, 2015
 5. "Увод у телекомуникационе системе и мреже"– Г. Гардашевић, Н. Малетић, 2014
 6. "Енергетски претварачи у обновљивим изворима"– Б. Л. Докић, Б. Блануша, Ж. Ивановић, 2013
 7. "Електронске компоненте“ – Ф. Софтић, 2013
 8. "Релационе базе података" – С. Марић, Д. Брђанин, 2012
 9. "Релационе базе података" – Збирка ријешених задатака“ – С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, 2012
 10. "Линеарна интегрисана кола" – С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, 2012
 11. "Дигитални системи управљања" – М. Божић, П. Марић, 2012"
 12. "Дигитални системи управљања"– Б. Докић, Т. Пешић-Брђанин, 2012
 13. "Аналогни филтри“ – З. Бабић, 2012
 14. "Анализа и обрада континуалних сигнала" – З. Бабић, 2012
 15. "Дигитална електроника"– Б. Л. Докић, 2012
 16. "Корак у Јава свијет" – З. Ђурић, 2010

 

Издања објављена на факултету у протеклих шест година:

 1. "Збирка ријешених задатака са квалификационих испита на ЕТФ-у у Бањој Луци"–  З. Митровић, И. В. Бороја, С. Максимовић, 2016
 2. "Електричне машине"– П. Матић, 2016
 3. "Основи електротехнике 2"– А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин, 2016
 4. "Основи електротехнике 1"– А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин, 2015
 5. "Увод у телекомуникационе системе и мреже"– Г. Гардашевић, Н. Малетић, 2014
 6. "Енергетски претварачи у обновљивим изворима"– Б. Л. Докић, Б. Блануша, Ж. Ивановић, 2013
 7. "Електронске компоненте“ – Ф. Софтић, 2013
 8. "Релационе базе података" – С. Марић, Д. Брђанин, 2012
 9. "Релационе базе података" – Збирка ријешених задатака“ – С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, 2012
 10. "Линеарна интегрисана кола" – С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, 2012
 11. "Дигитални системи управљања" – М. Божић, П. Марић, 2012"
 12. "Дигитални системи управљања"– Б. Докић, Т. Пешић-Брђанин, 2012
 13. "Аналогни филтри“ – З. Бабић, 2012
 14. "Анализа и обрада континуалних сигнала" – З. Бабић, 2012
 15. "Дигитална електроника"– Б. Л. Докић, 2012
 16. "Корак у Јава свијет" – З. Ђурић, 2010

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017