Издавачка дјелатност

Издања објављена на факултету од 2010. године:

Збирка ријешених задатака са квалификационих испита на ЕТФ-у у Бањој Луци

Аутор:З. Митровић, И. В. Бороја, С. Максимовић

Година издања: 2016

Електричне машине 1

Аутор: П. Матић

Година издања: 2016

Садржај

Основи електротехнике 2

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2016

Основи електротехнике 1

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2015

Увод у телекомуникационе системе и мреже

Аутор:Г. Гардашевић, Н. Малетић

Година издања: 2014

Енергетски претварачи у обновљивим изворима

Аутор: Б. Л. Докић, Б. Блануша, Ж. Ивановић

Година издања: 2013

Електронске компоненте

Аутор:Ф. Софтић

Година издања: 2013

Релационе базе података

Аутор: С. Марић, Д. Брђанин

Година издања: 2012

Садржај

Одломак из књиге

Релационе базе података – Збирка ријешених задатака

Аутор:С. Марић, Д. Брђанин Г. Бањац

Година издања: 2012

Садржај

Одломак из књиге

Линеарна интегрисана кола

Аутор:С. Марић, Д. Брђанин Г. Бањац

Година издања: 2012

Дигитални системи управљања

Аутор:М. Божић, П. Марић

Година издања: 2012

Аналогни филтри

Аутор:З. Бабић

Година издања: 2012

Анализа и обрада континуалних сигнала

Аутор:З. Бабић

Година издања: 2012

Дигитална електроника

Аутор: Б. Л. Докић

Година издања: 2012

Корак у Јава свијет

Аутор: З. Ђурић

Година издања: 2010

Садржај

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017