Издавачка дјелатност

Издања објављена на факултету у протеклих шест година:

 • "Збирка ријешених задатака са квалификационих испита на ЕТФ-у у Бањој Луци"–  З. Митровић, И. В. Бороја, С. Максимовић, 2016
 • "Електричне машине"– П. Матић, 2016
 • "Основи електротехнике 2"– А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин, 2016
 • "Основи електротехнике 1"– А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин, 2015
 • "Увод у телекомуникационе системе и мреже"– Г. Гардашевић, Н. Малетић, 2014
 • "Енергетски претварачи у обновљивим изворима"– Б. Л. Докић, Б. Блануша, Ж. Ивановић, 2013
 • "Електронске компоненте“ – Ф. Софтић, 2013
 • "Релационе базе података" – С. Марић, Д. Брђанин, 2012
 • "Релационе базе података" – Збирка ријешених задатака“ – С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, 2012
 • "Линеарна интегрисана кола" – С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, 2012
 • "Дигитални системи управљања" – М. Божић, П. Марић, 2012"
 • "Дигитални системи управљања"– Б. Докић, Т. Пешић-Брђанин, 2012
 • "Аналогни филтри“ – З. Бабић, 2012
 • "Анализа и обрада континуалних сигнала" – З. Бабић, 2012
 • "Дигитална електроника"– Б. Л. Докић, 2012
 • "Корак у Јава свијет" – З. Ђурић, 2010

Основи електротехнике 1

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2015

Основи електротехнике 2

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2016

Електричне машине 1

Аутор: П. Матић

Година издања: 2016

Збирка ријешених задатака са квалификационих испита на ЕТФ-у у Бањој Луци

Аутор:З. Митровић, И. В. Бороја, С. Максимовић

Година издања: 2016

Увод у телекомуникационе системе и мреже

Аутор:Г. Гардашевић, Н. Малетић

Година издања: 2014

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017