Издавачка дјелатност

Издања објављена на факултету у протеклих шест година:

 • "Збирка ријешених задатака са квалификационих испита на ЕТФ-у у Бањој Луци"–  З. Митровић, И. В. Бороја, С. Максимовић, 2016
 • "Електричне машине"– П. Матић, 2016
 • "Основи електротехнике 2"– А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин, 2016
 • "Основи електротехнике 1"– А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин, 2015
 • "Увод у телекомуникационе системе и мреже"– Г. Гардашевић, Н. Малетић, 2014
 • "Енергетски претварачи у обновљивим изворима"– Б. Л. Докић, Б. Блануша, Ж. Ивановић, 2013
 • "Електронске компоненте“ – Ф. Софтић, 2013
 • "Релационе базе података" – С. Марић, Д. Брђанин, 2012
 • "Релационе базе података" – Збирка ријешених задатака“ – С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, 2012
 • "Линеарна интегрисана кола" –Б. Докић, Т. Пешић-Брђанин, 2012
 • "Дигитални системи управљања" – М. Божић, П. Марић, 2012"
 • "Аналогни филтри“ – З. Бабић, 2012
 • "Анализа и обрада континуалних сигнала" – З. Бабић, 2012
 • "Дигитална електроника"– Б. Л. Докић, 2012
 • "Корак у Јава свијет" – З. Ђурић, 2010

Сва издања доступна су у скриптарници факултета.

Електронске компоненте

Аутор:Ф. Софтић

Година издања: 2013

Дигитални системи управљања

Аутор:М. Божић, П. Марић

Година издања: 2012

Аналогни филтри

Аутор:З. Бабић

Година издања: 2012

Анализа и обрада континуалних сигнала

Аутор:З. Бабић

Година издања: 2012

Дигитална електроника

Аутор: Б. Л. Докић

Година издања: 2012

Корак у Јава свијет

Аутор: З. Ђурић

Година издања: 2010

Садржај

Релационе базе података

Аутор: С. Марић, Д. Брђанин

Година издања: 2012

Садржај

Одломак из књиге

Релационе базе података – Збирка ријешених задатака

Аутор:С. Марић, Д. Брђанин Г. Бањац

Година издања: 2012

Садржај

Одломак из књиге

Основи електротехнике 1

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2015

Основи електротехнике 2

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2016

Електричне машине 1

Аутор: П. Матић

Година издања: 2016

Садржај

Збирка ријешених задатака са квалификационих испита на ЕТФ-у у Бањој Луци

Аутор:З. Митровић, И. В. Бороја, С. Максимовић

Година издања: 2016

Увод у телекомуникационе системе и мреже

Аутор:Г. Гардашевић, Н. Малетић

Година издања: 2014

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017